Przedsiębiorstwo HYDROGEOBUDOWA Sp. z o.o. 76-100 Sławno, ul. Koszalińska 60
tel. (059) 810 30 29, 810 30 20; e-mail: biuro@hydrogeobudowa.pl

przykładowe
realizacje:

   BUDOWNICTWA HYDROTECHNICZNEGO (jazy, stacje pomp, mosty)
   BUDOWNICTWA ZIEMNEGO I MELIORACJI WODNYCH

   OCHRONY ŚRODOWISKA (oczyszczalnie ścieków, wysypiska)

   WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

Prowadzimy sprzedaż rur i kształtek PCV, PE kanalizacyjnych, wodnych oraz rur drenarskich.
Prowadzimy wynajem sprzętu budowlanego i środków transportowych.

 

Copyright © Infocity 2001